O projekcie

Organizacja ruchu po rozbudowie linii tramwajowych


Rozbudowa linii tramwajowych wprowadzi istotne zmiany w geometrii i organizacji ruchu na drogach i skrzyżowaniach wzdłuż całej trasy. W niektórych miejscach zostanie pobudowana nowa sygnalizacja świetlna, ale również w kilku punktach miasta będzie zastąpiona innym niż dotychczas układem drogowym. Dla całości inwestycji efektem będzie zupełnie nowe oznakowanie pionowe i poziome dla rozwiązań towarzyszących budowie infrastruktury tramwajowo – drogowej w ciągu ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego i Wilczyńskiego do Os. Pieczewo oraz w centrum miasta na ulicach 11 Listopada, Wyzwolenia, Curie-Skłodowskiej, Nowowiejskiego, Staromiejskiej i Placu Jedności Słowiańskiej. Tym samym w zakładce strony
O PROJEKCIE zostały umieszczone projekty organizacji ruchu dla poszczególnych odcinków linii tramwajowych.

Rys 1.1 Organizacja ruchu ul. Wilczyńskiego pętla Pieczewo

Rys 1.2 Organizacja ruchu ul. Krasickiego ul. Barcza ul. Wańkowicza

Rys 1.3 Organizacja ruchu ul. Wańkowicza ul. Krasickiego ul. Synów Pułku

Rys 1.4 Organizacja ruchu ul. Pstrowskiego ul. Wyszyńskiego ul. Leonharda

Rys 1.5 Organizacja ruchu al. Piłsudskiego ul. Dworcowa ul. Obiegowa

Rys 1.6 Organizacja ruchu Wysoka Brama

Przedstawiamy dla Państwa do wglądu prezentację dotyczącą taboru i optymalizacji rozwiązań projektowych. 

Budowa węzła przesiadkowego Wysoka Brama

 Zamiar zorganizowania na rozbudowywanej infrastrukturze torowej dwóch linii tramwajowych z Pieczewa, nr 4 jadącej do dworca PKP/PKS i nr 5 do centrum miasta, czyli jako drugiej linii tramwajowej dojeżdżającej do starówki, która spowoduje znaczny wzrost ilości kursów, chociażby w godzinach szczytu komunikacyjnego, wymaga aby na zakończeniu odcinka jednotorowego występowały minimum dwa tory odstawcze. Pamiętając ponadto z poprzedniej realizacji Projektu Tramwajowego, że peron na ul. 11 Listopada, już w założeniach był budowany jako tymczasowy, tym większa wystąpiła potrzeba odpowiedniego ukształtowania komunikacji w tym rejonie miasta. Odzwierciedleniem tego jest projekt budowy węzła przesiadkowego Wysoka Brama, który m.in. poprzez wybudowanie dwóch peronów, w tym jednego autobusowo-tramwajowego, umożliwi dokonywanie przesiadek i jednoczesny dostęp do komunikacji publicznej podążającej do większości dzielnic miasta.

Wszystko to powoduje, że nowy przetarg na rozbudowę infrastruktury tramwajowej będzie obejmował również realizację „Budowy węzła przesiadkowego Wysoka Brama”. Ze względów technicznych i jako konsekwencja zmiany układu komunikacyjnego, w robotach budowlanych znalazła się również niezbędna przebudowa dróg i sieci podziemnych oraz zagospodarowanie terenu przy Wysokiej Bramie i na placu Jedności Słowiańskiej. Szczegóły uwidocznione są na załączonym planie sytuacyjnym:

 

Plan sytuacyjny – Węzeł przesiadkowy Wysoka Brama

 

Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie – założenia projektu

Usprawnienie komunikacji zbiorowej pomiędzy osiedlami Jaroty i Pieczewo a dworcem PKP/PKS i Śródmieściem zakłada realizowany obecnie plan rozbudowy linii tramwajowej w Olsztynie. Trwają prace nad optymalizacją projektów budowlanych oraz przygotowaniem i ogłoszeniem jeszcze w 2019 roku przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja zakłada budowę trakcji dla dwóch linii tramwajowych. Jednej łączącej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin do skrzyżowania ulic Piłsudskiego – Kościuszki i dalej do zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP/PKS oraz drugiej prowadzącej do dwutorowej krańcówki na Placu Jedności Słowiańskiej z utworzeniem węzła przesiadkowego przy Wysokiej Bramie. Ponad sześciokilometrowe, podwójne torowisko zostanie poprowadzone z pętli autobusowej w Pieczewie ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego do al. Piłsudskiego i dalej do obecnej infrastruktury na ul. Kościuszki. W ramach inwestycji zostanie wybudowana estakada tramwajowa nad skrzyżowaniem ulic Krasickiego z Synów Pułku, która nie zmieni obecnego układu drogowego, przez co nie będzie zakłócać ruchu pojazdów, przy jednoczesnym bezkolizyjnym przejeździe tramwaju przez to skrzyżowanie. Jej budowa jest optymalnym rozwiązaniem wobec ukształtowania terenu i zajętości obszaru oraz względów konstrukcyjnych i warunków technicznych wymaganych dla torowisk tramwajowych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Jaroty i Pieczewo z centrum miasta i dworcem PKP/PKS oraz miejscami użyteczności publicznej znajdującymi się po drodze, w tym Aquasferą, stadionem Stomilu i halą Urania. Ponadto przewiduje się uregulowanie ruchu w zatłoczonych obszarach Olsztyna, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską poprzez nadanie priorytetu na skrzyżowaniach z sygnalizacją, a także poprawa bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach. . Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w lutym 2017 r.

W połowie 2018 r. przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót. Do realizacji zadania zgłosiły się trzy firmy, jednak ich oferty znacznie przekraczały zaplanowany wówczas budżet. Obecnie trwają prace nad optymalizacją projektu, a nowy przetarg zostanie ogłoszony pod koniec roku. Teraz koszt robót budowlanych szacowany już jest na ponad 350 mln złotych i planuje się, że 80% kosztów będzie zapłaconych ze środków unijnych.

Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo

Projekt zagospodarowania pasa drogowego budowy linii
tramwajowych po optymalizacji

Przedstawiamy dla Państwa do wglądu plany sytuacyjne „Budowy linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo.”

 


Rys 1.1 Plan sytuacyjny – Pętla Pieczewo – ul. Wilczyńskiego

Rys 1.2 Plan sytuacyjny – ul. Krasickiego cz.1

Rys 1.3 Plan sytuacyjny – ul. Krasickiego cz.2

Rys 1.4 Plan sytuacyjny – ul. Wyszyńskiego

Rys 1.5 Plan sytuacyjny – aleja Piłsudskiego

 

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu – Wysoka Brama

Broszura informacyjna – Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie

Broszura do obejrzenia pod linkiem – link. 

 


Skip to content