Od soboty 09.07.2022 r. nastąpi zamknięcie ruchu na skrzyżowaniu al.  Piłsudskiego z ul. Kościuszki oraz w rejonie ul. Głowackiego i skrzyżowania ul. Żołnierskiej z ul. Kościuszki.

Od soboty 09.07.2022 r. nastąpi zamknięcie ruchu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki oraz w rejonie ul. Głowackiego i skrzyżowania ul. Żołnierskiej z ul. Kościuszki.

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że przystępuje do przebudowy skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki i planuje następujące...
Istotne zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Seweryna Pieniężnego, 22 Stycznia, placu Jedności Słowiańskiej, ul. 11 Listopada i ul. Marii Curie-Skłodowskiej od dnia 02.07.2022 r.

Istotne zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Seweryna Pieniężnego, 22 Stycznia, placu Jedności Słowiańskiej, ul. 11 Listopada i ul. Marii Curie-Skłodowskiej od dnia 02.07.2022 r.

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że: od godz. 22-giej w piątek 01 lipca br. przystąpi do wprowadzania istotnych zmian...
Skip to content