W fabryce Durmazlar w Bursie została ukończona produkcja pierwszego tramwaju zamówionego przez Gminę Olsztyn. Umowa z turecka firmą zawarta 18 lipca 2018 roku wymaga aby pierwsze dwa pojazdy zostały podstawione do odbioru na Zajezdni Tramwajowej w Olsztynie, do 17 kwietnia 2020 roku. Odbiory cząstkowe elementów tramwaju przeprowadzone w połowie grudnia wykazały, że cykl produkcyjny przebiega zgodnie z harmonogramem dostawcy. Co więcej zaplanował on przeprowadzenie sprawdzeń i badań homologacyjnych, obowiązkowych aby pojazd dopuścić do ruchu, już na torowisku w Olsztynie, na przełomie lutego i marca br. Wszystko wskazuje, że także to założenie zostanie spełnione, gdyż pierwszy tramwaj już odbywał jazdy próbne w fabryce (jak na załączonym filmie i zdjęciach) i na koniec stycznia br. ma być wyekspediowany do Olsztyna.

 Publikacje o gotowym, nowym tramwaju dla Olsztyna zostały także umieszczone na portalach tematycznych:

https://olsztynskietramwaje.pl/

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tak-powstaje-panorama-dla-olsztyn-zdjecia-63489.html

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pierwsza-panorama-dla-olsztyna-gotowa-zdjecie-63661.html

 Ponadto portal Transport Publiczny poinformował, że m.in. pantografy do tureckich tramwajów wyprodukuje polska firma EC Engineering:

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polskie-pantografy-w-tureckim-tramwaju-dla-olsztyna-62819.html

 Zgodnie z założeniami Umowy o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-28-0002/16-00 dla projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-20, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski, głównym przeznaczeniem nowych pojazdów mają być nowopowstałe linie tramwajowe, które zostaną uruchomione po wybudowaniu infrastruktury łączącej Osiedle Pieczewo z Dworcem Głównym i Starym Miastem. Przewiduje się jednak, że pojazdy wzmocnią także już istniejące linie, z których korzystamy od końca grudnia 2015 roku, a już na pewno w tej pierwszej fazie, nie tylko będą testowane na tych trasach, ale również wykorzystywane w normalnym cyklu transportowym z pasażerami.


 
 

 

 

Skip to content