W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że

od dnia 03.10.2021 roku wystąpią zmiany w organizacji ruchu na al. Piłsudskiego:

  1. Pomiędzy ul. Dworcową i ul. Mazowieckiego zostaną zamknięte obie jezdnie. Ruch będzie się odbywał dwukierunkowo wyznaczoną drogą objazdową od ul. Dworcowej wzdłuż Przychodni, obok ZSM-E i Urzędu Skarbowego oraz przez budowę i parking przed Halą Urania. Dojazd do firm, obiektów handlowych i usługowych mających wspólny zjazd z Halą Urania, zostaje utrzymany od strony ul. Dworcowej jak i ul. Mazowieckiego, z wyjątkiem pojazdów powyżej 3,5t i zaopatrzenia, dla których dojazd wyznaczono od ul. Mazowieckiego. Na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Piłsudskiego zlikwidowane zostaje rondo. Ruch będzie odbywał się po jednej jezdni w dwóch kierunkach. Prosimy o uważną obserwację znaków pionowych i poziomych oraz zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż powstaną skrzyżowania o nowym układzie pierwszeństwa. Dojazd do posesji IAS, MOPS i ZSM-E będzie możliwy przez teren budowy od drogi objazdowej prowadzącej przez parking przed Halą Urania. Zostaną utrzymane relacje ciągów pieszych wokół ronda, ale zmienią się ich lokalizacje. Zmienia się również położenie przystanków: Dworcowa – Przychodnia 02 i Plac Inwalidów Wojennych 04, a autobusy miejskie kursować będą przez ul. Żołnierską.

  2. Na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa) zmianie ulegnie przebieg ciągów pieszych. Zostanie zamknięty fragment chodnika pomiędzy Planetarium
    i SOSW. Ruch pieszy odbywać się będzie po stronie budynków mieszkalnych. Dojście do Planetarium będzie możliwe wyłącznie od ulicy Głowackiego, a do SOSW od ul. Mazowieckiego. Poprzeczne przejścia przez Al. Piłsudskiego będą wyznaczone tylko w rejonie ul. Głowackiego i ul. Mazowieckiego.

  3. Na odcinku pomiędzy ul. Dworcową, a ul. Wyszyńskiego nastąpi po stronie LO IV zmiana lokalizacji ciągów pieszych. Roboty będą odbywać się etapowo z zachowaniem ciągłości chodników. Na jezdni wystąpią lokalne ograniczenia ruchu.

O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

Skip to content