Przez dwa wakacyjne miesiące (lipiec i sierpień) Wykonawca nowej linii tramwajowej kompleksowo realizował roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace rozpoczęły się od rozbiórki nawierzchni bitumicznych i warstw podbudowy, a następnie przebudowane zostały sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ogrzewania, energetyczne niskiego i średniego napięcia, teletechniki w al. Piłsudskiego, przy Wysokiej Bramie, w ul. Wyszyńskiego i Mazowieckiego.

Kolejnym etapem robót była realizacja prac przy budowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku i al. Piłsudskiego. Wykonawca gromadził materiały budowlane, ustawiał krawężniki, układał zbrojnie kompozytowe i szyny, betonował dolną warstwę dolnej płyty torowiska. W związku z powyższym zmianie ulegała organizacja ruchu w śródmieściu Olsztyna (skrzyżowanie al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki zostało zamknięte; zmiany nastąpiły także w rejonie przebudowy na ul. Głowackiego i Żołnierskiej oraz przy Wysokiej Bramie).

Skip to content