Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex-Mostostal – Trakcja jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

Za 7 dni, w nocy z piątku na sobotę 20/21 sierpnia br. planuje wprowadzić istotne zmiany
w organizacji ruchu polegające na wydłużeniu zamkniętego dla ruchu odcinka Al. Piłsudskiego, od ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa) do skrzyżowania z ul. Kościuszki

Zmiany w organizacji ruchu spowodują, że zamknięty będzie przejazd Al. Piłsudskiego także od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego, w tym również wyłączony z ruchu zostanie wlot na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki i całe skrzyżowanie z ul. Głowackiego. Tym samym ulica z ruchu będzie wyłączona na całym odcinku robót budowlanych, tj. od ul. Mazowieckiego (Obiegowa) do ul. Kościuszki. Ulica Głowackiego będzie bez przejazdu z obu stron Al. Piłsudskiego.

Dojazd do posesji przy ul. Kościuszki 71 – 81 będzie wyznaczony od strony zamkniętego wlotu na skrzyżowaniu z Al. Piłsudskiego, ale wyjazd będzie możliwy tylko do ul. Głowackiego i dalej poprzez ul Żołnierską. Pozostałe dojazdy do posesji pozostają bez zmian, zgodnie z wdrożoną wcześniej organizacją ruchu. Teraz nie będzie przejazdu ul. Głowackiego przez Al. Piłsudskiego.

Ponadto na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Kościuszki zmieni się układ pierwszeństwa ruchu na skrzyżowanie równorzędne. Zmianie ulegnie również układ pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej. Zostanie umożliwiony skręt w lewo z ulicy Kościuszki w ulicę Reja oraz z ulicy Żołnierskiej w ulicę Głowackiego. Na tych skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna będzie pracowała w trybie żółtego światła pulsującego.

Przypominamy jednocześnie, że na skrzyżowaniu równorzędnym tramwaj (pojazd szynowy) ma bezwzględne pierwszeństwo przed innymi pojazdami. Mówi o tym Ustawa o Ruchu Drogowym, Art. 25 ust. 2.

Mapka – zmiana organizacji ruchu na Al. Piłsudskiego 

Mapka – zmiana organizacji ruchu na Al. Piłsudskiego (Etap VI, Podetap 2, od Kościuszki do Głowackiego)

Skip to content