Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex-Mostostal – Trakcja jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

w następny weekend tj. z 20 / 21 sierpnia br. w nocy wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu na odcinku ul. Wyszyńskiego, od Al. Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej.

Zmiany w organizacji ruchu przewidują zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu w każdym kierunku oraz wydzielenie tymczasowego chodnika na zamkniętym pasie jezdni, tylko po zachodniej stronie ul. Wyszyńskiego (obok ul. Parkingowej). Po obu stronach ul. Wyszyńskiego chodniki zostaną czasowo zamknięte.

Ponadto w celu ułatwienia przemieszczanie się w czasowej organizacji ruchu przewidziano budowę dwóch rond tymczasowych, na skrzyżowaniu z ulicą Żołnierską oraz z Al. Piłsudskiego.

Mapka – Zmiana organizacji ruchu na ul. Wyszyńskiego 

Mapka – Tymczasowa organizacja ruchu ul. Wyszyńskiego 

Skip to content