Jeszcze w październiku 2019 roku portal internetowy Transport Publiczny donosił o zawieszeniu prac nad rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie (kliknij tutaj) wskazując, że „ze względu na trudną sytuację finansową w jakiej znalazły się obecnie samorządy, w tym Olsztyn, na razie projekt rozbudowy linii tramwajowej został zawieszony, podobnie jak wiele innych zamierzeń inwestycyjnych.”Nie zaprzestano jednak działań zmierzających do uzyskania zwiększonego dofinansowania unijnego i jednoczesnego zapewnienia odpowiedniej ilości środków własnych w budżecie miasta, czyli uzupełnienia pozwalającego utrzymać wskaźnik dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu. Publikacja na ten temat ukazała się również w portalu Transport Publiczny (kliknij tutaj).

W grudniu 2019 roku Rada Miasta Olsztyna uchwaliła budżet zawierający plany wydatków umożliwiające realizację Projektu i przystąpienie do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę infrastruktury tramwajowej. Na 2020 rok na zakup tramwajów oraz koszty zorganizowania i samych robót budowlanych zaplanowano 91,4 mln zł, ale na uwadze należy mieć także wydatki przewidziane na budowę kontynuowaną w latach 2021-22. Zakładane obecnie zakończenie robót budowlanych przyjmuje się jesienią 2022 roku, co powinno pozwolić na uruchomienie nowych linii tramwajowych z końcem tego roku lub na początku roku następnego. Z dodatkowymi informacjami o budżecie i kosztach transportu publicznego w mieście, można również zapoznać się na stronie internetowego portalu Transport Publiczny (kliknij tutaj).

 

Skip to content