Prace na budowie nowej linii tramwajowej nabierają tempa. Na większości odcinków zakończyły się prace podziemne, dzięki czemu można już zauważyć przebieg torowiska i jezdni. 

W październiku, Wykonawca prac sfinalizował kluczowe dla inwestycji prace branży elektroenergetycznej przy skrzyżowaniu ul. Synów Pułku i ul. Krasickiego. W miejscu prac zamontowano dwa słupy energetyczne oraz instalację napowietrzną, a linia wysokiego napięcia 110 kV została podłączona do sieci elektrycznej. Front dla branży mostowej został uwolniony, dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie montażu rusztowań pod szalunek przęsła przyszłej estakady tramwajowej.

Skip to content