W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że:

od godz. 22-giej w piątek 23 września br. planuje wprowadzić istotne zmiany w organizacji ruchu na wlocie ulicy Murzynowskiego w ul. Krasickiego, polegające na zamknięciu dojazdu od strony osiedla do dróg lokalnych z parkingiem wzdłuż ul. Krasickiego.

Wyjazd z ul. Murzynowskiego i dróg lokalnych odbywać się będzie poprzez skręt w prawo w ul. Krasickiego, natomiast z wnętrza osiedla bezpośrednio poprzez ul. Wańkowicza.

Na skrzyżowaniu nastąpi korekta pasów ruchu oraz zamknięcie przejazdu przez ul. Murzynowskiego na wysokości budynku nr 2. Ruch po ulicy Krasickiego na odcinku od ul. Murzynowskiego do ul. Synów Pułku odbywać będzie się dwukierunkowo po jednej jezdni (od strony osiedla Mazurskiego).

Nie przewiduje się istotnych zmian w lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej oraz ciągów dla pieszych.

Zamknięcie ul. Murzynowskiego spowodowane jest wykonaniem odcinków sieci cieplnej i gazowej oraz kanalizacji deszczowej i potrwa około trzech tygodni.

Uczestników ruchu prosimy o szczególną uwagę.

Przepraszamy za utrudnienia.


COR Murzynowskiego

 

Mapka Murzynowskiego – Wańkowicza

Skip to content