W dniu 27 marca 2020 roku z Urzędu Miasta Olsztyna zostało wysłane ogłoszenie do dziennika urzędowego zamówień publicznych Unii Europejskiej w sprawie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci tramwajowej. Ogłoszenie opublikowano w dniu 1.04.2020 r. i w tym samym dniu ogłoszono postępowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a dokumentacja przetargowa została udostępniona na stronie internetowej: link do strony

Termin składania ofert wyznaczono na 12 maja br. o godz. 10.00.

 To drugi już przetarg na rozbudowę olsztyńskiej sieci tramwajowej. Poprzedni został unieważniony z powodu znacznego przekroczenia przez wykonawców budżetu, którym dysponował w tym czasie zamawiający. Obecnie dofinansowanie Projektu pochodzące ze środków UE wzrosło o 188 mln zł. Stało się tak, gdy w dniu 17 marca br. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny, w ramach którego przewidziano dodatkowe środki na rozwój transportu publicznego, związany z rozbudową linii tramwajowych i systemu informacji pasażerskiej w ramach inteligentnego systemu transportu.

Inwestycja stanowi drugi etap budowy opartego na komunikacji tramwajowej, systemu transportu publicznego w stolicy Warmii i Mazur. Mieszkańcy Olsztyna od 2015 roku mogą już korzystać z trzech linii tramwajowych, łączących osiedle Jaroty i campus uniwersytecki ze śródmieściem i dworcem. Nowa, dwutorowa linia tramwajowa ma rozpocząć swój bieg na ul. Wilczyńskiego, w rejonie istniejącej pętli autobusowej na osiedlu Pieczewo, gdzie zlokalizowany zostanie czterotorowy przystanek końcowy wraz z wiatą na rowery i punktem socjalno-informacyjnym. Od krańcówki linia będzie przebiegać środkiem ulic Wilczyńskiego i Krasickiego do skrzyżowania z ul. Sobocińskiego i Boenigka. Dalej, poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ul. Krasickiego przecinając ulice Barcza i Wańkowicza, aż do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego, gdzie rozpocznie się estakada o długości ok. 270 m, po której poprowadzona będzie nad skrzyżowaniem ulic Krasickiego i Synów Pułku. Na końcowym odcinku ul. Synów Pułku i w ul. Wyszyńskiego torowisko ma przebiegać poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ulicy, aż do skrzyżowania z al. Piłsudskiego i przecinać po drodze ulice Pstrowskiego i Żołnierską.

W al. Piłsudskiego linia tramwajowa będzie zlokalizowana między jezdniami tworząc tzw. tram-bus-pas, przebiegnie przez skrzyżowanie z ulicą Dworcową, Obiegową oraz Głowackiego i zostanie połączona z przebudowywanym torowiskiem na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.

Budowa węzła przesiadkowego Wysoka Brama przewiduje m.in. fragmentaryczne rozbiórki  w ulicy 11 Listopada (w tym tymczasowego peronu) oraz przedłużenie linii tramwajowej do nowoprojektowanego dwutorowego przystanku końcowego na pl. Jedności Słowiańskiej wraz z wykonaniem sąsiadującego zagospodarowania. W ramach inwestycji, przy zmienionym układzie komunikacyjnym, oprócz przemodelowania wielu skrzyżowań i nowych chodników powstanie także ok. 10 km tras rowerowych.

W przetargu wymaga się aby prace nad rozbudową sieci tramwajowej trwały ok. 26 miesięcy od daty zawarcia umowy i przewiduje, że wpływ na to mogą mieć obiektywne utrudnienia zaprojektowanych robót budowlanych.

Skip to content