W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że:

od godz. 22-giej w piątek 24 czerwca br. planuje wprowadzić istotne zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowań ulic Leonharda, Piłsudskiego i Wyszyńskiego oraz Augustowskiej i Żołnierskiej z Wyszyńskiego.

Dotychczasowe rondo na skrzyżowaniu ulic Leonharda, Piłsudskiego i Wyszyńskiego zmieni geometrię. Zamknięta zostanie al. Piłsudskiego w kierunku do ulicy Dworcowej.

Na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Augustowskiej i Żołnierskiej zostanie otwarta ul. Żołnierska z możliwością przejazdu do ulic Parkingowej i Dworcowej.

Nie przewiduję się istotnych zmian w lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej oraz ciągów pieszych.

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną uwagę. Przepraszamy za utrudnienia.

mapka_Wyszynskiego_od_Pilsudskiego_do_Zolnierskiej

COR_Wyszynskiego_od_Pilsudskiego_do_Zolnierskiej

Skip to content