W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że:

od godz. 22-giej w piątek 13 maja br. planuje wprowadzić istotne zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Krasickiego i Synów Pułku.

Na skrzyżowaniu nastąpi korekta pasów ruchu oraz zmiana programu sygnalizacji świetlnej. Ruch po ul. Synów Pułku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do zjazdu do ZDW odbywać będzie się dwukierunkowo po jednej jezdni (od strony ogrodów działkowych).

Przystanek autobusowy „Synów Pułku (Krasickiego)” powróci do pierwotnej lokalizacji, a przystanek „Synów Pułku” zostanie wyznaczony na ul. Krasickiego przed skrzyżowanie z ul. Synów Pułku.

Do ul. Murzynowskiego ciąg pieszy zostanie wyznaczony przy parkingach osiedla Nagórki.

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną uwagę. Przepraszamy za utrudnienia.

mapka_Krasickiego_Synow_Pulku-e2-1

COR_Krasickiego_Synow_Pulku_arkusze-2a.pdf

Skip to content