W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że:

od godz. 22-giej w piątek 3 czerwca br. planuje wprowadzić istotne zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Krasickiego i Synów Pułku.

Na skrzyżowaniu nastąpi korekta pasów ruchu oraz zmiana programu sygnalizacji świetlnej. Ruch po ulicach Synów Pułku oraz Krasickiego na odcinku od zjazdu do ZDW do skrzyżowania z ulicą Krasickiego i dalej do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego odbywać będzie się dwukierunkowo po jednej jezdni (od strony osiedla Mazurskiego).

Wyjazd z ul. Krasickiego w ulicę Synów Pułku możliwy będzie tylko poprzez skręt w prawo w kierunku ul. Pstrowskiego.

Wyjazd z ul. Murzynowskiego w ul. Krasickiego odbywać się będzie również tylko poprzez skręt w prawo.

Przystanki autobusowe „Synów Pułku (Krasickiego)” i „Synów Pułku” zostaną wyznaczone za skrzyżowaniem z ul. Murzynowskiego. Zostanie wyznaczone dojście do przeniesionego przystanku „Synów Pułku”.

Ruch pieszo-rowerowy na ul. Synów Pułku możliwy będzie wyłącznie po stronie osiedla Mazurskiego. Dojście z ul. Krasickiego, do skrzyżowania z ul. Synów Pułku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Murzynowskiego, możliwe będzie przez osiedle Nagórki.

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną uwagę. Przepraszamy za utrudnienia.

Estakada

mapka_Synow_Pulku_Krasickiego_E1b

Skip to content