Jeszcze w październiku 2019 roku portal internetowy Transport Publiczny donosił o zawieszeniu prac nad rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/olsztyn-zawiesza-prace-nad-rozbudowa-tramwaju-62956.html wskazując, że „ze względu na trudną sytuację finansową w jakiej znalazły się obecnie samorządy, w tym Olsztyn, na razie projekt rozbudowy linii tramwajowej został zawieszony, podobnie jak wiele innych zamierzeń inwestycyjnych.”Nie zaprzestano jednak działań zmierzających do uzyskania zwiększonego dofinansowania unijnego i jednoczesnego zapewnienia odpowiedniej ilości środków własnych w budżecie miasta, czyli uzupełnienia pozwalającego utrzymać wskaźnik dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu. Publikacja na ten temat ukazała się również w portalu Transport Publiczny

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/olsztyn-zarezerwowal-srodki-na-tramwaje-w-budzecie-na-2020-r-63216.html.

W grudniu 2019 roku Rada Miasta Olsztyna uchwaliła budżet zawierający plany wydatków umożliwiające realizację Projektu i przystąpienie do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę infrastruktury tramwajowej. Na 2020 rok na zakup tramwajów oraz koszty zorganizowania i samych robót budowlanych zaplanowano 91,4 mln zł, ale na uwadze należy mieć także wydatki przewidziane na budowę kontynuowaną w latach 2021-22. Zakładane obecnie zakończenie robót budowlanych przyjmuje się jesienią 2022 roku, co powinno pozwolić na uruchomienie nowych linii tramwajowych z końcem tego roku lub na początku roku następnego. Z dodatkowymi informacjami o budżecie i kosztach transportu publicznego w mieście, można również zapoznać się na stronie internetowej portalu:

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/olsztyn-zarezerwowal-91-mln-zl-w-budzecie-na-tramwaje-63466.html.

Skip to content